Välkommen till Själevads friluftscentral 

Uthyrning av lokaler/kanoter mm - Naturrastplats - Flotte - Cafeteria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om oss

 

Själevads friluftscentrals styrelse

Mer information om styrelsen finner du här

 

Historik
Under många år hade kommunen uthyrning av kanoter vid Käringbergets badplats. Detta var ingen idealisk plats då det var svårt att ta sig dit med bil och vagn för att lossa. Bo Edman som då arbetade på Själevads fritidsgård tog därför iniativ för att hitta en annan plats. De planerna sammanföll då med den nybildade "Moälvens kanotklubb" som var ute efter att bygga ett eget kanotförråd.

Hösten 1992 började bygget som skulle bli Själevads friluftscentral, under planeringstiden hade flera föreningar anslutit sig med anknytning till friluftsliv (därav namnet). En samverkans förening bildades bestående av sex olika föreningar, nedan de föreningar som numera medverkar (tidigare var även Alfredshem/Sundåsens Scoutkår med):

 

 

Anläggningen ägs av Örnsköldsviks kommun och drivs/sköts av Själevads friluftscentralförening som är en auktoriserad kanotcentral, som sedan dess med hjälp utav bidrag från kommunen ansvarat för drift och skötsel av anläggningen.

Arne Nordin (då eldsjäl i Moälvens kanotklubb) var byggledare och även ordförande i den första styrelsen. Han blev senare lönebidragsanställd och sammanhållande kraft under många år.


På försommaren 1995 invigdes så friluftscentralen med pompa och ståt, anläggningen har sedan dess utvecklats och nya verksamheter har tillkommit allt eftersom. Där kan nämnas som exempel - rastplats för E4:an, bastu och ett nytt kanotförråd.


Mycket har ändrats under åren men en sak har bestått under hela tiden och det är Anita Andersson som varit med från starten som Alfredshem/Sundåsens scoutkårs representant i styrelsen. Hon är den från föreningarna som har lagt ner mest ideell tid av alla. Tusentals timmar med möten, städning, planteringar, uthyrningar, servering, bakning, administration mm. Numera är hon pensionär och friluftscentralen har blivit något av en livsstil för henne som hon säger själv.


I anslutning till friluftscentralen är ett naturreservat bildat, nämligen "Veckefjärdens naturreservat". Det sträcker sig mellan friluftscentralen och ner till Prästänget. Även en bit mot E4:an och en del vid golfbanan ingår. Projektet blev försenat då reservatsgränserna inte var uppgjorda med alla markägare. Stigarna är nu röjda och och spångar är utlagda. Det finns även en nybyggd grillplats med vindskydd nere vid "Oxslåttern".

 

Söndagen den 16 maj 2010 invigdes äntligen grillkåtan på Friluftscentralen. Närmare 100 personer hade hittat hit, och stämningen var tät i den helt fullsatta grillkåtan.

/Vid pennan Arne Ögren, Örnsköldsviks kommun